2e monteur MBO-2

Als Monteur Elektrotechnische Installaties leg je elektrische installaties aan in gebouwen, zoals woningen en kantoren. Ook installeer je bijvoorbeeld een datanetwerk in een kantoor, een beveiligingssysteem voor een school of een telefoonsysteem in een hotel. Je zorgt voor de bedrading en de bekabeling etc. 

Informatie

Kies je voor een baan in de Electrotechnische installaties, dan ben je bezig met het installeren, inregelen en inbedrijf stellen van installaties in bijvoorbeeld: woningen, bedrijfsgebouwen, woongebouwen, winkelbedrijven, utiliteitsgebouwen zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen en het bedekken van daken. Je gaat aan de slag bij een bedrijf met wertuigkundige-, elektrotechnische- of koude technische installaties. Je legt aan, repareert en wijzigt. 

Stichting Technische Opleidingen Rotterdam biedt jou een toonaangevende technische-of technologische opleiding. Wij werken nauw samen met het bedrijfsleven om onze opleidingen nog beter af te stemmen op de wensen van, en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wij hebben diverse samenwerkingsverbanden, waardoor je volop kansen hebt op een goede baan!

Wil je de Monteursopleiding (Niveau- 2 MBO) volgen, dan heb je hiervoor minimaal een diploma of certificaat Basis/Assistent-monteur elektrotechnische installaties nodig, of een gelijkwaardig diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriele beschikking.

De Praktijkopdrachten

Werking van installaties en apparatuur

 • Schema- en tekeningen lezen
 • Opbouw en werking installatie verklaren
 • Werking apparatuur en componenten verklaren
 • Inzicht in relevante technische (basis)begrippen
 • Spreken van de vaktaal
 • Meetapparatuur en gereedschappen toepassen

Algemene elektrotechniek                   Voltelektrotechniek

 • Kennis van stroom, spanning, weerstand en vermogen. (1-en 3-fase)
 • Gelijk- en wisselspanning, transformatie en gelijkrichting
 • Meten en meetapparatuur; juiste gebruik van universeelmeter en ampèretang

Installatietechniek

 • Componentenkennis; kWh – meter, hoofdschakelaar, smeltpatronen, installatie-automaten en aardlekschakelaars.
 • Lichtschakelaars (enkel-en dubbelpolige), lichtschakelingen (hotel; serie; kruis;) wandcontactdozen:enkelpolig en dubbelpolig (inbouw en opbouw)
 • Opbouw van groepenkasten cq. verdeelinrichtingen
 • Bedradingsschema's; installatietekeningen en aansluitschema's maken
 • Kennis van (oude- en nieuwe) draadkleuren en doorsneden 

Praktisch toepassen NEN 1010

 • Toepassingsgebied en uitgangspunten NEN 1010
 • Opbouw van verdeelinrichtingen
 • Stroomstelsels (TN en TT stelsels)
 • Ruimten en gebruiksfuncties
 • Kenmerken elektrisch materieel ( Klassenindeling en IP-klassen)
 • Toepassen van schakelaars en lastscheiders
 • Begrippen basisbescherming, foutbescherming en aanvullende bescherming
 • Gebruik aardlekschakelaars
 • Beschermings-, vereffenings- en aardleidingen
 • Juiste aanleg van elektrische leidingen
 • Aandachtspunten bij wijzigingen en uitbreidingen
 • Praktisch inzicht in componentenkeuze en leidingsdoornsnede
 • Overzichtelijke installaties (huisinstallaties en kleine utiliteitsinstallaties)

Practicum
Met practicum ben je gedurende de gehele opleiding bezig!

 • Groepenkasten minimaal 6-10 groepen samenstellen (schroef- + installatieautomaten) en geheel bedraden
 • Installatie en kennis Hoofdveilighedenkast
 • Bedraden en aansluiten Kwh-meter (1+3 Fase)
 • Aansluiten kookplaat Keramische-en Inductie (1+3 Fase)

Praktische toepassing NEN 1010
Tijdens de practicumdagdelen voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • Aanleggen en bedraden van verlichtingseindgroepen (schroef-en installatieautomaten)
 • Maken van steek- en draai-lasverbindingen
 • Beoordelen en opleveren van installatiewerk na inspectie 

Afronding
Deze cursus wordt afgesloten met een praktijktoets. Bij een positief eindresultaat krijg jij het erkende certificaat Monteur elektrotechnische installaties (niveau 2 MBO) uitgereikt!
https://www.facebook.com/doehzs

 

Cursusdagen 

Cursusduur: 8 maanden 
Cursusavond (en) Donderdag van 18:00- 22:00u (1x per week)
Start: Elke eerste donderdag van de maand.

Kosten

Dossiervorming €  150,-
Cursusgeld € 3220,-
Praktijkmateriaal €  350,-
Handgereedschappen €   00
Studieboeken € 275,-
Kosten certificaat € 250,-
Kosten praktijkproef € 150,-

 
Totale kosten


 €4395,-

Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar! Informeer bij de Belastingdienst  

Inschrijven

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op: 010 786 601 6
Je kunt ons ook een mailtje sturen naar mail@doehetzelfschool.com
Wij informeren je graag!