Assistent monteur MBO-1

Tijdens de cursus assistent monteur elektrotechniek doe je praktische vaardigheden op van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je technische inspecties uitvoert. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: Elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur, meettechniek en relaistechniek.

Informatie

Een assistent monteur elektrotechnische Installaties assisteert bij het aanleggen van elektrische installaties in gebouwen,zoals woningen en kantoren.
Ook installeer je bijvoorbeeld een datanetwerk in een kantoor, een beveiligingssysteem voor een school of een telefoonsysteem in een hotel. Je zorgt voor de bedrading en de bekabeling etc.

Voor wie?
Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen die eerder de basiscursus elektrotechniek heeft gevolgd, en die zich verder in de elektrotechniek wil verdiepen. Je kunt na het volgen van deze cursus eenvoudige storingen zoeken en onderdelen vervangen. Je wordt opgeleid volgens de nieuwste normen: NEN1010 / 3140. Een technische vooropleiding is daarom gewenst maar niet noodzakelijk. Wil jij je direct verder bekwamen in de elektrotechniek? Dan past deze cursus perfect bij jouw doel!

Ben je in het bezit van een Basiscertificaat elektrotechniek, een VMBO-diploma, een overgangsbewijs van HAVO-3 naar 4, een ander diploma of een bewijsstuk afgegeven door de overheid, dan kun je bij ons direct starten met de opleiding! Als Asistent-monteur kun je doorstromen naar de opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties (Huisinstallaties) Niveau-2 MBO.
 
Doel
Na het afronden van de cursus Assistent monteur elektrotechnische installaties, heb je meer dan de basis gelegd voor het werken met elektrotechnische installaties en apparatuur. Na afloop van de cursus beschik je over de volgende vaardigheden:

 • Een eenvoudige inspectie uitvoeren
  - Eenvoudige meetapparatuur aflezen
  - Zintuigelijke controle op standaarden en afwijkingen signaleren
  - Rapportage-inspectie, inclusief benodigde actie(s)

 • Eerstelijnsonderhoud uitvoeren
  - Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de hand van een checklist
  - Correct gebruik van gereedschappen
  - Rapportage uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 

 • Eerstelijnsstoringen verhelpen
  - Gebruik van eenvoudige meetgereedschappen en het interpreteren van meetwaarden
  - Eenvoudige storingen verhelpen
  - Correct en veilig gebruik van gereedschappen
  - Storingsrapportage invullen

 • Vakkennis, werking van installaties en apparatuur
  - Herkennen en benoemen van componenten
  - Functie van componenten benoemen
  - Principewerking van componenten benoemen
  - Functie van de installatie benoemen

De Praktijkopdrachten

Verdeelinrichting

 • Doel van de verdeelinrichting: wat is verdelen en waarvoor dient een kWhm? 
 • Gelijkspanning, wisselspanning, draaistroom, 1- en 3-fasenet, fase, nul en aarde
 • Opbouw van een verdeelinrichting in een woning of utiliteitopbouw van industriële verdeelinrichting
 • Beveiligingingen, zekering, installatieautomaat , aardlekschakelaar-eindgroepen, wandcontactdozen, diverse lichtschakelaars (Serie,hotel,kruis, wissel)

Schakeltechniek

 • Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek?
 • Eenvoudige uitleg van begrippen 'spanning, stroom en weerstand'
 • Functie van schakelcomponenten: relais, tijdrelais, schakelaars, noodstop en drukknoppen
 • Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten, Indeling en functie van schakelkasten

Eerstelijnsinspectie elektrische installaties   

 • Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar
 • Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging
 • Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal, slechte verbindingen
 • Vervuiling van kritische onderdelen: ventilatorroosters,ventilatoren
 • Praktijkopdracht op eigen werkplek 

Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen

 • Eenvoudige schema's en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling
 • Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur
 • Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

Eerstelijnsstoringen schakeltechniek

 • Eenvoudige schema's en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling
 • Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur
 • Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur 

Afronding
Deze cursus wordt  afgesloten met een eind-toets
Bij een positief eindresultaat ontvang je het Erkende certificaat.

Cursusdagen

Cursusduur: 3 maanden - 12 dagdelen
Cursusdagen: woensdag van 18:00 - 22:00 uur
Start: iedere 1e woensdag van de maand 

Koffie en thee is gratis tijdens de cursusdagen. 

Let op: Je volgt bij ons een (beroeps)praktijkopleiding. Dit betekent dat je fysiek aanwezig moet zijn.

Kosten

Dossiervorming €  130,-
Cursusgeld € 1800,-
Praktijkmateriaal €  280,-
Handgereedschappen €  100,-
Kosten praktijkproef €    90,-
Kosten certificaat €    45,-
Studieboeken €  250,-


Totale cursuskosten


€ 2695,-

Termijnbetaling is mogelijk voor deze monteurs-opleiding. 
Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Belastingdienst.

Inschrijven

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op: 010 786 601 6
Je kunt ons ook een mailtje sturen naar mail@doehetzelfschool.com
Wij informeren je graag!